Meerdere mediators nodig?

Co-mediation

Soms is het handig om twee bemiddelaars in te schakelen

In bepaalde gevallen kan het wenselijk zijn om tijdens een mediation met twee mediators aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld omdat jullie met meer dan twee partijen zijn, of omdat het gezien de aard van het conflict handig is om twee verschillend gespecialiseerde mediators in te zetten die ieder vanuit hun eigen expertise naar jullie luisteren.

 

Bovendien zien vier ogen meer dan twee ogen en horen vier oren meer dan twee oren, zodat onderliggende belangen of emoties nog eerder worden gesignaleerd.

Wanneer het inschakelen van een co-mediator wenselijk is, dan wordt dit altijd eerst met de betrokken partijen overlegd. Natuurlijk kunnen jullie ook zelf aangeven hier behoefte aan te hebben.

 

Kosten

Aan co-mediation zijn meestal extra kosten verbonden, maar van een echte verdubbeling is eigenlijk nooit sprake. Tevoren maken we duidelijke afspraken en deze leggen we vast.

 

Incidenteel kan het ook voorkomen dat er twee mediators bij de mediation aanwezig zijn in het kader van opleiding of intervisie. Hierover zal tevoren met jullie worden overlegd en toestemming worden gevraagd. In deze gevallen heeft co-mediation geen invloed op de kosten. Met andere woorden, wel de voordelen, niet de nadelen.

 

 

Dit kan mediation voor jou betekenen