Hoe werkt mediation?

Het mediationproces

De start van mediation

Tijdens het eerste (intake)gesprek vertel ik jullie (nogmaals) wat mediation nou eigenlijk is, wat jullie van mij kunnen verwachten en welke input van jullie nodig is om de mediation tot een goed einde te brengen. De vertrouwelijkheid en vrijwilligheid van mediation komen aan bod, net zoals de neutrale rol van de mediator, van mij dus. Uiteraard kunnen jullie ook gelijk al jullie vragen stellen.

 

Bij mediation horen ook een aantal papieren die wij gezamenlijk doornemen en ondertekenen, zoals de mediationovereenkomst, de MfN-gedragsregels, het MfN-reglement en de algemene voorwaarden van Modus Management. Deze stukken krijgen jullie overhandigd en nemen wij tijdens het intakegesprek door en jullie kunnen uiteraard waar nodig vragen stellen.

 

Nadat we hebben vastgesteld om wat voor soort conflict het gaat en dat de betrokken partijen openstaan voor mediation, kunnen we eigenlijk vrij snel van start. Dat wil zeggen, zodra de mediationovereenkomst is getekend en daarmee de vertrouwelijkheid van de gesprekken is geborgd.

 

Vertrouwelijkheid

Het uitgangspunt van mediation is dat ik met alle betrokken partijen tegelijk in gesprek ga. Het is in bepaalde gevallen handig en mogelijk om aparte gesprekken te voeren teneinde bepaalde meer gevoelige zaken te bespreken of gewoon omdat de praktijk het niet anders toestaat.

Het is in principe niet de bedoeling dat er anderen meekomen, zoals adviseurs of ondersteuners (partners of familieleden) of deskundigen (bijvoorbeeld advocaten). Uitzonderingen hierop zijn in overleg mogelijk. Eventuele juridische procedures die al in gang waren gezet, worden in overleg zoveel mogelijk tijdelijk stil gelegd, in afwachting van de uitkomst van de mediation.

 

De eerste mediationbijeenkomst kan aansluitend aan het intakegesprek plaatsvinden, maar natuurlijk kunnen we daarvoor ook een nieuwe afspraak maken. Een mediationbijeenkomst duurt meestal tussen de één en twee uur.

 

Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van het conflict en het verloop van de mediation. Gemiddeld 4 bijeenkomsten.

 

Wanneer het jullie inderdaad lukt om tot een oplossing voor het conflict te komen, en daar gaan we wel van uit, dan worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst

Dit kan mediation voor jou betekenen